Masopust 2018

Druhý ročník nové Radotínské tradice-masopust.
S přibližujícím se datem této veselé kratochvíle řady našeho spolku řídly. Letos jsme se z důvodu nemoci museli obejít bez generála Protiťácké armády, bez slamáka a jeho kytary, bez blázna-šaška, bez vojáka s harmonikou, medvěd byl náhradník. Generál Proťácké armády vedl průvod prakticky polomrtvý, o vozembouch se více opíral než hrál. Naštěstí se umoudřilo počasí a po týdnu vytrvalých mrazů vykouklo sluníčko, které s nastupující jarní silou zahřívalo zkřehlé prsty jediného fungujícího hudebníka s banjem. Zpěvy byly opět sotva slyšitelné, ale mnoho zpěváků prostě chybělo. Neměli jsme dostatečnou údernou sílu. Tak snad příště.

Jak se hrálo na POPADu 2018

Zpráva o pražské přehlídce, která proběhla o posledním únorovém víkendu.


Na 44. ročníku Pražské oblastní přehlídky amatérských souborů se sešly čtyři soubory velmi zkušené (Riyo se svou „podsekcí“ Hysteria Nocte, SUMUS, Gaudium a Refektář), soubor označující se jako kontinuálně začínající (DS V procesu) a dva soubory prvně se účastnící přehlídky (Pátečníci a Ochotníci Jižní Město); vedle komedií (dramatizace klasického humoristického Wodehousova románu, autorské muzikálové parodie na Mayovy indiánské příběhy, groteskní aktovky ala N.V. Gogol a situační komedie současného českého autora) se objevily inscenace dramaturgicky či inscenačně náročnější (upravené Čapkovo drama R.U.R.(L!), Šukšinova Červená kalina nebo z kolektivní improvizace vzešlé Město má duše); podtrženo, sečteno a doplněno půlhodinovým Zánikem planety Laibach, vzešlým ze sympatické občanské potřeby vyjádřit se (v tomto případě k tomu, jak se lidské neštěstí šmahem mění v „hate“ na sociální síti), skýtala pražská přehlídka velmi inspirativní a při tom zábavnou náplň čtyř únorových dnů. Konala se ve dnech 22. – 25. února 2018 v kulturním středisku U Koruny v Praze-Radotíně, od roku 1990 ji pořádá Amatérská divadelní asociace s podporou Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a pod záštitou starosty Radotína Karla Hanzlíka.

Čtvrteční večer patřil paradoxně Pátečníkům, souboru, který vznikl v roce 2015; Vlna zločinnosti na zámku Blandings dramatizátora Davida Přikryla a režisérky Zuzany Paulové je jejich prvním výraznějším počinem. Na scéně okno, stolek a křeslo; hudba a la němá groteska (první němý výstup Michala Vávry v roli Beache s lahvemi diváky příjemně naladil); a typově přesné obsazení. Režie i herci evidentně vědí, jakou strukturu potřebuje inscenace komedie anglického střihu, vědí i to, jak se staví gag, ale prozatím vědění pokulhává za technikou – a v některých případech, bohužel zejména v případě představitele hlavní role lorda Emswortha, neslouží herec postavě, ale „vyrábí humor“. Michal Vávra a Libuše Turjanicová obdrželi herecká čestná uznání zejména za to, jak dokážou vybudovat a držet postavu; čestné uznání dostal také autor velmi slušné dramatizace David Přikryl.

Divadelní spolek Riyo patří naopak k těm zkušenějším; každá inscenace vzbuzuje pozornost, množství diskusí a tu a tam i vášní. Josef Šedivý, podepsaný pod dramaturgií, režií a scénou inscenace R.U.R.(L!), provedl oproti původnímu textu Karla Čapka některé rasantní změny; slovo „robot“ nahradil původně autorem zamýšleným „laborem“ (v podstatě správně – u Čapka se spíše než o roboty-stroje v dnešním slova smyslu jedná o replikanty, potomky Frankensteina); postaral se, aby se roboti-laboři na scéně ani jednou neobjevili (bohužel nechal jednoho z nich promluvit z nahrávky – to nebylo šťastné); výrazně seškrtal první dějství a z dějství posledního ponechal pár replik, které nesnesitelně optimistický Čapkův konec posunuly do pozice horečnatého snu Alquista, jediného přeživšího. Bohužel jistá bezradnost při volbě, co je důležité ve střední části, tedy „o čem to vlastně hrajeme“, a nahodilost scénografických prvků (zdi z balicího papíru, popelnice, železný skelet postele, starobylý telefon a v závěru směšně působící generátor) nenapomáhala tvorbě smysluplných obrazů, situací a aranžmá, navíc se nepodařilo rozžít a dostatečně charakterově odlišit postavy ředitelů a tu a tam se účinkující nedokázali rozhodnout, zdali hrát vztah nebo obecný problém. Přesto je podle mého názoru R.U.R.(L!) velmi solidním příspěvkem k letošnímu čapkovskému výročí. K Josefu Šedivému putovala cena za dramaturgii, čestné uznání za herecký výkon pak k Michaele Ehrenbergerové, Karlu Ježdíkovi a Davidu Surmajovi.

O sousedské divadlo se jednalo v případě inscenace Vinetú, Vinetúú!!! autora textu, režiséra a scénografa Vlastimila Neklapila (dokonce zaskakujícího v roli „Vinetúa“) a v podání Ochotníků Jižní Město. Opět šlo o první velký počin a první účast na přehlídce, soubor vznikl v roce 2016. Parodie na příběhy z Divokého Západu, pro jehož rozehrání je záminkou jednání o stavbě železnice, ale hlavní je práce s klišé a bourání toho, co „přece všichni víme“ o Vinetouovi, Old Shatterhandovi a dalších; autor sám deklaroval záměr ukázat změnu, ukázat, jak se relativně čistý svět mění ve svět komerční. V debatě po představení se mluvilo o nutnosti vybírat z přehršle nápadů ty podstatné a o některých zákonitostech autorsky, režijně a herecky dobře vystavěné komedie (přesto si Vlastimil Neklapil zasloužil čestné uznání za autorský text).

Divadelní soubor V procesu je skupina lidí, která deklaruje snahu neustále procházet procesem objevování hereckých technik a divadelního jazyka. Pod vedením lektorů Anežky Navrátilové a Petra Pochopa vzniká jedna inscenace za rok, například Město má duše, vycházející z kolektivní improvizace a zjevně inspirovaná postupy dramatické výchovy. Nejedná se o novinku – soubor spočítal, že Město mají na repertoáru šest let. Stylizovaně zachycuje příběhy devíti postav, které žijí vedle sebe, nikoli spolu, potkávají se v jednom městě, možná v jedné ulici, ale míjejí se; na počátku je vidíme coby stíny na pozadí velkých hodin a sledujeme zrychleně program celého jejich dne, postupně si každá postava bere pozornost a prostřednictvím krátkých výstupů vypráví svůj příběh. Ocenění hodná byla souhra, soustředěnost, „tah na branku“ a vůle po tvaru; po představení se mluvilo o tom, zdali forma nepřevažuje nad obsahem či zdali lze množství banalit interpretovat nebanálním způsobem. Každopádně byla Anežka Navrátilová oceněna za výběr hudby, DS V procesu za hereckou práci a za inscenaci a Město má duše bylo doporučeno do programu Divadelního Pikniku Volyně 2018.

Největším zážitkem byla tragikomická balada ze sovětských osmdesátek Červená kalina, kterou podle předlohy Vasilije Šukšina zdramatizovala režisérka Věra Mašková (podepsaná také pod výpravou) pro DS Sumus. Příběh Jegora zvaného „Trápení“, který po propuštění z vězení hledá skrze vztah s dopisovou známostí Ljubou své místo v životě i jeho smysl, vypovídá nejen o tom, jak člověka vždy dohoní jeho minulost, ale také jak „život uteče, člověk ani neví jak“. Promyšlený tvar, v němž několik scénických prvků ozřejmuje i definuje herecká akce (tak se pytle mění v překážky na cestě, pracovní nástroje i náhrobní kameny; čtyři pneumatiky – „duše“ – se stávají postelí, břemenem a pod barevným ubrusem stolem při večeři…), rekvizity jsou využívány důsledně a dynamicky (brambory jsou nejen potravou, ale také prostředkem „boje“ mezi postavami), abstraktní obraz na horizontu několikrát v průběhu inscenace mění svůj smysl (také podle toho, kdo na něj hledí). Tvůrcům se daří zprostředkovat okouzlení ruskou duší, ruským jazykem i ruskými písněmi; a fakt, že se to dnes příliš nenosí, je jednoznačnou výhodou. Lektorský sbor v případě této inscenace nešetřil cenami – za dramatizaci, režii a výpravu ji získala Věra Mašková, za inscenaci soubor, za herecký výkon Tomáš Vlček v roli Jegora, Hana Šmitáková v roli Ljuby a Jelena Malá v roli Matky; čestné uznání si vysloužil Jiří Novotný za Otce. A Červená kalina byla nominována do programu Divadelního Pikniku Volyně 2018.

O respektuhodném Analfabetovi Branislava Nušiče, jinonického Divadla Refektář a režiséra Vladana Milčinského jsem psala na jiném místě (v článku Tři v jednom v Horšovském Týně); lze jen zopakovat, že se jedná o mimořádně dobře režijně i herecky zvládnutou groteskní gogolovskou aktovku, přesně pointovanou a velmi aktuální. Soubor získal čestné uznání za inscenaci, cenu diváků a doporučení do programu Divadelního Pikniku Volyně 2018; a kdybychom neudělili cenu za souhru, která zastřešuje všechny herecké výkony, byl by zvláště vyzdvižen výkon Lukáše Mejsnara (podle Mirka Pokorného se jednalo o jednoznačně nejlepší hereckou kreaci celého festivalu).

Program Pražské přehlídky zakončily Tchyně v domě DS Gaudium; režisérské duo Ondřej Potůček a Vlasta Pilařová výrazně upravilo komedii Jakuba Kolára s původním názvem Pokoje s tchyněmi. Soubor disponuje třemi báječnými dámami, které role matky a dvou macech, povolaných do krizové situace mladého manželství, zvládají bravurně (Zuzana Breburdová a Hanka Řehořová získaly čestné uznání za herecký výkon); rovněž Jakub Císař povýšil v roli Wellmina, jakéhosi Jeevese, některé situace na výborné (například jeho „kokošenie“, podle rozkošného výrazu Marka Friče; cena za herecký výkon); zvládnutá byla výtvarná stránka inscenace (cena Vlastě Pilařové a Ondřeji Potůčkovi) a souboru se celkově nedalo upřít divadelní myšlení. Bohužel předloha tvůrcům dvakrát nepomáhala (možná kdyby převzali od Kolára námět, ostatně nijak originální, a napsali si vlastní hru, bylo by to méně pracné a smysluplnější), nohy jim podrážela nedomotivovanost postav, choroba představitelky Henrietty a zřejmě i tréma.

Lektorský sbor ve složení Marek Frič, Jaroslav Kodeš, Miroslav Pokorný, Petra Richter Kohutová a František Zborník zaznamenal v průběhu POPAD čím dál větší zájem o rozpravy po představeních, a to nejen ze strany hodnocených či účastnících se souborů, ale i z řad veřejnosti; bylo to dělné, doufejme i inspirativní – a žádná vyskytnuvší se „hrana“, kromě těch na čtverkách v pořadí přehlídky, nebyla ostrá přespříliš. O lektorský sbor se staral organizační štáb Amatérské divadelní asociace, Pavel Hurych, Magda Mikešová, Jindřiška Netrestová, Libuše Limanová, Květa Salmonová a manželé Krátcí – je na místě vyjmenovat všechny, protože na málokterém festivalu se dostává porotě tak obětavé péče.

 

Autor: Petra Richter Kohutová

Úspěch na POPADu

Z vlídného hodnocení lektorského sboru jsme si odnesli mnoho ponaučení, ale i ocenění, zejména hereckých výkonů. Děkujeme .

POPAD 2018- poslední vystoupení ve fotografii

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Fotka uživatele Kulturní středisko U Koruny.

Za fotografie děkujeme KS Radotín Daně Radové

POPAD 2018

Od 23.2. bude v KS U Koruny probíhat Pražská oblastní přehlídka amatérských divadel, kde se i náš DS Gaudium předvede svojí celovečerní hru J. Kolára Tchyně v domě. Zveme všechny naše příznivce, aby nás přišli podpořit svou účastí v neděli 25.2. ve 13,30. Budeme se pokoušet svým výkonem přesvědčit odbornou porotu, která po konci představení provede fundovaný rozbor zhlédnutého. Takováto setkání divadelníků jsou pro nás usměrněním i povzbuzením do další práce.

Hry nabízené v roce 2018

Aktuálně jsou v nabídce Tchyně v domě, komedie z anglického venkova ( představení trvá 2 hodiny 15 minut i s přestávkou)

Pro děti: Verše Jiřího Žáčka ve dvou dramatických blocích po 20 minutách Jak se chodí do světa aneb Lyžařská a Bajky i nebajky. Představení lze provést i najednou s krátkou přestávkou na přestavbu.

od dubna 2018 budou hotové Čtyři pohádky o drakovi.

Na podzim bychom rádi nabídli poezii Jiřího Žáčka pro dospělé z nové sbírky Caffé Robinson.

 

Odstartováno

Do Nového roku jsme nemohli vykročit lépe. 12.1. jsme provedli dopoledne hned dvě představení v základních školách. Jednak ve Velké Chuchli pro první až třetí třídu a v ZŠ Radotín pro páté třídy. Pro velice pozorné publikum v obou školách zazněly verše Jiřího Žáčka ve složeném pořadu Jak se chodí do světa aneb Lyžařská a Bajky i nebajky. Přestože se obě představení odehrála v tělocvičnách, chovaly se všechny děti vysloveně kulturně.
Hned následující den 13.1. proběhla na domovské scéně druhá repríza Tchyní v domě a soudě i podle ohlasu na FB diváci byli opět spokojeni.
Upozornění pro ty, kdo se ještě nestačili přijít podívat. Další provedení Tchyní bude 10.2. od 19,00 hodin v divadle Na Manoušce v Řeporyjích.
Rádi uvítáme všechny příznivce 25.2. od 13,30 hodin v KS U Koruny. V tento den nabídneme Tchyně i kritickým zrakům odborné poroty Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD). Podpora diváků je nejen vítána, ale vysloveně nutná. Bez reakce publika je komedie jen poloviční.

Vítejte v roce 2018

Již první den Nového roku proběhla první „oprašovací“ Zkouška veršů Jiřího Žáčka. Naléhavost zkoušky vyplynula z připraveného účinkování v základních školách ve Velké Chuchli a v Radotíně. Obě se uskuteční v jediném dopoledni 12.1. na opakovanou žádost učitelek, které básně v našem podání vyhodnotily jako vhodný výukový materiál pro žáky prvního stupně. Protože v Radotíně je zájem větší, přislíbili jsem ještě jedno vystoupení v nějakém pozdějším datu.

3.1. jsme opět zkoušeli na Tchyně v domě, protože 13.1. následuje druhá repríza v KS U Koruny od 19,00 hodin.

4.1. proběhlo první čtení nově připravované celovečerní hry Kurz ručních prací, kterého se režijně ujala Vlasta Pilařová. Do nového projektu vstupují i nové posily. Ženskou část souboru od letošního roku posiluje paní Alena Zahradníková a Lenka Šeflová. Lenka sice s námi již opakovaně spolupracovala  s nácvikem různých choreografií a pěveckých vystoupení. Do činoherní role vstupuje poprvé.

Nezapomínáme ani na děti. Od  8.1. vracíme na prkna Čtyři pohádky o drakovi (autorky M. Mašatové). K jejich realizaci dojde v dubnu jednak na pobočkách Městské knihovny  v Praze a 7.4. od 15,00 v KS U Koruny.

Loňská čertovská pohádka se dočkala nového přepracování a pod názvem Pekelný omyl aneb jak čerti nešli nadělovat ji uvedeme v podzimním období a okolo Mikuláše.

Kromě vystupování v Radotíně, hledáme souběžně nová odbytiště pro naše pořady. Slibně se rozběhla spolupráce s Divadlem Na Manoušce v Řeporyjích, kde uvedeme Tchyně v domě 10.2. od 19,00 hodin

22.2-25.2. proběhne v prostorách KS U Koruny soutěžní Postupová Oblastní Přehlídka Amatérských Divadel (POPAD) , kdo které máme přihlášené Tchyně v domě. I tam nás můžete přijít povzbudit.

Šťasté odpoledne

Někdy se stane, že vyhlídka na diváka mizí někde v dáli, zejména, když ve stejnou dobou pořádají dvě organizace souběžně akci pro děti. Stalo se tak 4.3. v sobotu,kdy Sokol Radotín pořádal dětský karneval a náš spolek uváděl Lyžařskou a Sněhurku v Koruně. Navíc venku udeřilo jaro s plnou parádou a spousta dětí běhala venku na sluníčku. Přes všechnu nepřízeň osudu jsme si ale užili příjemné odpoledne. Diváků bylo podle očekávání opravdu málo, ale na představení se přišel podívat autor, námi provozovaných veršů, pan Jiří Žáček. Skromně se posadil u dveří a trpělivě shlédl obě krátká představení. Po odehrání jsme si šli k autorovi pro verdikt, čekaje nějaké připomínky. Opak se stal pravdou. Potkali jsme vlídného člověka, který náš výkon ohodnotil slovy:“ Víte, říká se, že muži do dospělého věku zůstávají hravými chlapci. V Radotíně je to jinak, tady jsou hravé i ženy“. Vlídně podepsal donesené knížky a soubor obdaroval CD nahrávkou Čertovské pohádky, knížkou Čáry máry fuk, ať jsem zase kluk, a sborník vlastních Péefek obdržela, každá účinkující. Závěrem se s námi ochotně vyfotografoval.Jiri Zacek a Gaudium 2_n

Masopust v Radotíně-nová tradice

Ve spolupráci s Mateřskou školou Petrklíč, mateřinkou Hastrmánek, Sokolem a Sborem Dobrovolných hasičů, za nehynoucí podpory Místního úřadu se odehrála nová akce, která má v budoucnu vyplnit jarní vakuum před nástupem Radotínského pábení. Odstartovali jsme Masopust. Díky bohatému fundusu našeho spolku jsme oblékli i řadu kostýmů pro Masopust typických. šel medvěd se Židem, jeptiška, farář, slamák, babka s koblihami, vojáci, růžová nevěsta, generálové, čert, vodník, přidaly se i dvě princezny, cikánka, víla a blázen-Masopust. Zněla lidová muzika, prováděli se drobné rošťárny- malování rtěnkami a špinění sazemi. Na první ročník byla nečekaně vysoká účast veřejnosti a to jak civilní, tak i krojované. Celou událost podpořilo nádherné jarní počasí.