Z principála hostujícím členem

Náš, dnes již bývalý principál Vladimír, se stal naším prvním vlastním hostujícím členem. Na posledním zasedání o.s. Gaudium předal funkci Mirce Stehlíkové a ponechal si pootevřená vrátka do světa poezie a jiných malých forem. Vladimír má divadlo rád a rád si přijde, když mu čas dovolí, zahrát.